Genereer een korte url naar je website. Alle urls worden met een 301 redirect doorgestuurd. Ongebruikte links worden na 720 dagen verwijderd. Bij gebruik voor de afloop tijd wordt de link met 720 dagen verlegd.